Διακοπές - Προσφορές

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 έρχεται δημοπρασία στο Τελωνείο Βέροιας - Αυτοκίνητα από 500€

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:30 το πρωί, θα διεξαχθεί στο κατάστημα Τελωνείου Βέροιας, προφορική πλειοδοτική Δημοπρασία για να πουληθούν το καθένα χωριστά, τα παρακάτω επιβατικά αυτοκίνητα για κυκλοφορία και Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) (οχήματα για διάλυση), με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο.
Ο διακανονισμός του υπολοίπου τιμήματος μετά την καταβολή του 20%, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας. Τυχόν αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού και μόνο για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες θα γίνονται δεκτές αυστηρά εντός των 30 αυτών ημερών.


Δείτε αναλυτικά τη λίστα και επιλέξτε τι σας συμφέρει: