Διαβατός Ημαθίας

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και την ΕΥΑΘ ΑΕ. 
Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της ΕΥΑΘ, υπογράφηκε σήμερα Μ. Δευτέρα 26/4/2021 ανάμεσα στην Ανιπεριφερειάρχη ΜΕΘ κ. Βούλα Πατουλίδου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε κ. Αμανατίδη Άνθιμο, προγραμματική σύμβαση ύψους 3.000.000 ευρώ για τον καθαρισμό αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων και δικτύου ομβρίων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης.
Η Μητροπολιτικής Ενότητα Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμβάλει στη προστασία της ασφάλειας ζωής και περιουσίας των κατοίκων από πλημμυρικά φαινόμενα διαθέτει την χρηματοδότηση, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στα ακόλουθα:
  • Συντήρηση και λειτουργία Αντλιοστασίων Ομβρίων Υδάτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Διαρκή έλεγχο όλων των φρεατίων υδροσυλλογής και εσωτερικός καθαρισμός.
  • Προληπτικό έλεγχο και καθαρισμό των αγωγών ομβρίων.
  • Την Αποκατάσταση βλαβών για την ομαλή λειτουργία του δικτύου
  • Την επισκευή, ανακατασκευή και επέκταση τμημάτων του δικτύου ομβρίων υδάτων κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας των συμβαλλόμενων
  • Την άμεση αποκατάσταση μικροζημιών σε κάθε είδους τεχνικά έργα εξαιτίας πλημμύρας
  • Την διάθεση συνεργείου άμεσης επέμβασης
  • Την ενημέρωση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) με τα εκτελούμενα έργα
 
Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της.
 
Previous Post
« Prev Post
Next Post
Next Post »

Διαβάστε ακόμα...

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την ελληνική αποστολή του ΑΠΘ στην Ιαπωνία

Οι συνεργάτες του site Διαβατός προμηθεύτηκαν σήμερα τα λουλούδια τους από «Τα παιδιά της άνοιξης» ...

Ο συμβολισμός των Αριθμών και ο μέγας Πυθαγόρας...

Η νέα αλυσίδα καφέ που μπαίνει σφήνα στους μεγάλους...