Διαβατός Ημαθίας

Δίκτυο για την καταπολέμηση της Ανεργίας

Το «Δίκτυο για την καταπολέμηση της Ανεργίας» στόχο έχει να παρακινήσει σε κοινή ΔΡΑΣΗ τις
ενδιαφερόμενες ομάδες, η ανεργία είναι τρομερή όταν τη γνωρίσει ένας άνθρωπος, αποτελεί δε το μεγαλύτερο πρόβλημα στην σύγχρονη κοινωνία, δεν είναι ότι δεν θέλεις, αλλά, δε μπορείς να δημιουργήσεις, γι αυτό και εμείς πάμε να το αλλάξουμεδικτυώνοντας τις επιχειρήσεις, τους ανέργους αλλά και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συνεργασίας και αλληλοβοήθειας.
Σε  αυτό  το  μεταβαλλόμενο  «εργασιακό  τοπίο»  το «Δίκτυο για την καταπολέμηση της Ανεργίας»  έχει  σκοπό,  με  τη  συνεχή  έρευνα επικαιροποίηση  πληροφοριών  σε  σχέση  με  την εγχώρια αλλά και την διεθνή  αγορά  εργασίας, να  παρέχει  στοχευμένες  πρωτοβουλίες που οδηγούν  τους  εμπλεκόμενους  άνεργους  και  εργαζομένους,  στη  καλύτερη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους αλλά, και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην κατάλληλη  επιλογή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και για να το επιτύχουμε :
·         Δημιουργούμε τις  κατάλληλες  προϋποθέσεις  για  ανέργουςεπιχειρήσεις και ήδη εργαζόμενους να βρουν ένα κοινό τόπο συνάντησης  προκειμένου  να  καλύψουν  τις  προκλήσεις  που διαγράφονται.
·         Εντοπίζουμε τις  ειδικότητες  εκείνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και τις επιτακτικές απαιτήσεις της.
·         Τροφοδοτούμε τους  άνεργους  αλλά  και  τους  ήδη  ενταγμένους στην παραγωγική διαδικασία με κατάρτιση πολλαπλών επιπέδων τόσο σε θεωρητική βάση όσο και σε πρακτική.
·         Αξιολογούμε και Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά  εγχειρίδια,  τα οποία  έχουν  πρωταρχική  σημασία  στο  σχεδιασμό,  στην  υλοποίηση και βελτίωση των υπηρεσιών που αφορούν την εκπαίδευση και την συμβουλευτική.

Ελάτε μαζί μας, προσφέρουμε έργο με ψυχή και φιλότιμο!

-Captain-
Previous Post
« Prev Post
Next Post
Next Post »

Διαβάστε ακόμα...

Οι συνεργάτες του site Διαβατός προμηθεύτηκαν σήμερα τα λουλούδια τους από «Τα παιδιά της άνοιξης» ...

Βούλα Πατουλίδου: Ευχαριστίες για τα όσα προσέφερε με την δίμηνη παρουσία του στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το θωρηκτό «Γ.Αβέρωφ»